SUMI WIRING SYSTEM

Email: info@sgtrungtin.com

SUMI WIRING SYSTEM
Date Submitted: 17/04/2021 02:23 PM

SUMI WIRING SYSTEM

Sài Gòn Trung Tín là đối tác cung cấp sản phẩm cho công ty Sumi Wiring System:

  • Cung cấp 6 bộ: cửa trượt thẳng cách nhiệt + bộ trùm túi khí đuôi container
  • Địa điểm: KCN Khan Dang Kor, thủ đô Phnom Penh, Campuchia
  • Hoàn thành tháng 3/2012
0
Zalo
Hotline